INNOVATION i den offentlige sektor


 
 

NU EN DONE- LISTEN

TEORI: KARAKTERISTIK AF DEN INNOVATIVE ORGANISATION
Vi skal sammenfatte det essentielle fra vores 5 afsnit omkring de faktorer der understøtter innovation i organisationer til en opsummerende model der karakteriserer den innovative organisation.

DEN TÅHÅNDENDE ORGANISATION
I vores teorikapitel i afsnittet om organisationsstruktur står der noget om den "tåhåndede organisation" som skal uddybes. Bogen er dog ikke til at skaffe pt. så det skal lige skrives på når vi får bogen igen. Det er TUSHMAN.

FIGUR OM DE 5 FAKTORERS SAMMENHÆNG OG RELATIONER
Vi skal have lavet en model til teorien. De 5 faktorer vi har identificeret, som har indflydelse på organisationers innovationsevne skal kobles sammen. De er alle knyttet til hinanden. Fx. vil en organisations kultur være præget af den organisationsstruktur og vice versa. Vi skal beskrive hvordan det er forbundet og illustrere det i en figur.

TEORI
Vi mangler en diskussion af, de forskellige teoriretninger vi mixer sammen i teorikapitlet. Her kan Richard Scotts betragtninger omkring forskellige paradigmer inden for organisationsteori bruges. Han inddeler teorien i:

  • Lukkede rationelle systemer (Taylor - den rationelle organisation)
  • Lukkede Naturlige systemer (Human relations - kultur mv.)
  • Åbne systemer (Omgivelser og kontekst)

Vores teorikapitel indeholder forskellige elementer fra de forskellige paradigmer. Teoretikerne inden for hver paradigme ser organisationer på hver deres forskellige måde. Skaber det problemer for os? Nej. Det mener vi ikke. Det er dog vigtigt at vi er opmærksomme på det. Endvidere kommer Scott, i sin layerd model, frem til, at man ikke skal se paradigmerne som totalt adskilte og ikke kombinerbare. Derimod skal de ses som en form for trappe - hvor de bygger oven på hinanden.

GENNEMSKRIVE TEORI
Vi skal læse teorien igennem og gennemskrive og gøre kapitlet færdigt

KILDER
Vi skal indarbejde nogle flere af innovationsguroerne i vores teorikapitel. Her mangler vi centrale teoretikere som Erik Von Hippel og Peter Drucker. 

UDARBEJDELSE AF INTERVIEWGUIDE OG SPØRGESKEMA
På baggrund af teorien skal vi opstille de spørgsmål vi gerne vil afdække i vores 3 cases.

GENNEMFØRE INTERVIEWS
Vi skal gennemføre ca. 20 interviews

METODE -VORES VALG
Vi skal have skrevet alle de overvejelser og diskussioner ned, som vi har haft i forhold til de valg vi har truffet undervejs, så vi ikke glemmer logikken i de beslutninger vi har taget. Det er specielt i forhold til valg af cases, teorivalg, brug af teori og empiri og selve analysestrategien.

UDFORDRINGER I FORHOLD TIL INNOVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Afklare hvor afsnittet omkring udfordringer i forhold til innovation skal være i opgaven. Vores teori om innovation i organisationer beskriver 5 faktorer, der er fremmende for innovation i organisationer. Den offentlige sektor er jo underlagt nogle specielle vilkår, som teorien ikke tager højde for. Flere af disse vilkår kan opstilles som udfordringer i forhold til innovation. Her vil vi bl.a. diskutere:

  • Den manglende bundlinie
  • Bureaukratiet
  • Nulfejlskulturen
  • Omgivelser og krav om legitimitet - de mange interessenter i den offentlige sektor
  • Motivation og incitamenter

HVORFOR INNOVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - (HVORFOR IKKE)
Vi mangler at skrive vores kapitel omkring, hvorfor det overhovedet er relevant med innovation i den offentlige sektor. Dette er både i forhold til de politiske argumenter, men også i forhold til de teoretiske betragtninger (NPM).

HVAD ER INNOVATION
Vi skal få defineret, hvad innovation er. Første udkast er lavet. Men det skal kortes og fokuseres mere på selve definitionen.

 
 

 

 

www.innervate.dk - Kontakt: Pernille Bekke