INNOVATION i den offentlige sektor


 
 

Opbygningen

Kapitel Indhold Sideantal Status
Abstract Engelsk resume 1  
1.Kapitel

Problemfelt

Problemfelt, problemformulering, underspørgsmål, afgrænsing mv. 4 Udkast
2. Kapitel

Metode

præsentation af valg og anvendelse af empiri og teori + evt. casebeskrivelse 14 1. Udkast undervejsgen
3. Kapitel

Casebeskrivelse

Præsentation af cases.Evt. i metode 5  
4. Kapitel

Hvad er innovation?

Teoretisk kapitel om, hvad innovation er og hvordan innovationsbegrebet har udviklet sig. 8 Udkast
5. Kapitel

Hvorfor innovation i den offentlige sektor?

Argumenter for innovation i den offentlige sektor samt udviklingstendenser i den offentlige sektor (NPM) 7 udkast
6. Kapitel

Den innovative organisation

 

 

 

1. Teoretisk opstilles de faktorer der bør være til stede i organisationer for at innovation kan blomstre.

2. Denne teori holdes op mod det faktum, at den offentlige sektor er anderledes og viser hvilke udfordringer der er i forhold til innovation i den offentlige sektor.
35 Udkast
7. Kapitel

Analyse + diskussion

 

 

Den samlede ”teoripakke” i kapitel 6 bruges til at analysere, hvordan det er i virkeligheden (cases) og hvordan det er muligt at fremme innovation ud fra de udfordringer der er mht. innovation i den offentlige sektor. 30  
8. Kapitel

Konklusion

  2,5  

 

    106,5  

 

 
 

www.innervate.dk - Kontakt: Pernille Bekke